ACİL DURUM PLANLAMASININ YARARLARI

acil durum planlaması, acil durum planlamasının yararları nelerdir, acil durum planlamasının sağladıkları

Kazalarla ve doğal afetlerle ne zaman nerede karşılaşacağımızı tam olarak bilemeyiz. Bunun için önceden önlemlerimizi almamız gerekir. Acil durumlarda telaşa kapılarak ne yapacağımızı bilemeyebiliriz fakat bir planlama yaparsak kimin ne yapması gerektiği belirlenmiş olur ve böylece karışıklık çıkarak birinin yaralanmasının önüne geçilmiş olur. Acil durum planlaması iş yerlerinde iş güvenliği uzmanları tarafından yapılır. Ardından planlama hakkında tüm çalışanlar bilgilendirilerek tatbikat aşamasına geçilir. Tatbikat olumlu neticeler vermezse planlama tekrar göden geçirilir.acil  durum planlaması, acil durum planlamasının yararları nelerdir, acil durum planlamasının sağladıkları

Acil durumlar ihmaller neticesinde de karşımıza çıkabilir. Bu yüzden iş güvenliği uzmanlarının çalışma alanında ölçümler yaptırarak bunun neticesinde bir risk analizi raporu hazırlaması gerekir, bu rapordan yola çıkarak önlemler alınır. Fakat acil durum her zaman ihmalden kaynaklanıyor olmayabilir. Bir doğal afet de acil duruma sebebiyet verebilir. Bu yüzden tüm ihtimaller göz önünde bulundurulmalıdır. Acil durum planlaması yapılırsa herkes ne durumda nasıl davranacağı hakkında bilgi sahibi olur. Kayıpların önüne bu sayede geçilebilir. Ayrıca acil durumla karşılaşıldığında kimin yaralılara müdahale edeceği de belirlenir. Bu kişiler ilk yardım eğitimi almış kimselerdir. Eğer iş ortamında ilk yardım eğitimi almış kimse yoksa, gönüllülerden oluşan bir grup bu eğitim sürecine katılır. Çünkü her iş yerinde acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapabilecek birilerinin bulunması gerekir. Acil durumlarda aranılması gereken numaralar hakkında tüm çalışanlara bilgi verilir. Böylece herkes yardım edebilecek seviyeye gelmiş olur. Aradan belirli bir zamanın geçmesi veya iş yeri ortamının düzeninin değişmesi sonucunda iş güvenliği uzmanları yeni bir acil durum planlaması hazırlar ya da mevcut acil durum planlamasında değişiklikler yapar. Amaç çalışanların güvenliğini en üst seviyede koruyabilmektir. Son yıllarda acil durum planlamasının yapılmasının yaygınlaşmasıyla beraber acil durumlarda verilen kayıpların sayıları da azalmıştır.

Bir durumun acil olması ve hayati tehlike içermesi sebebiyle çalışanlar bilinçli bir şekilde davranamayıp akıllarına daha önceden öğrenmedikleri için ne yapmaları gerektiği gelmeyebilir. Fakat acil durum planlaması yapılır ve çalışanlar içeriği hakkında yeterli bilgiye sahip olurlarsa böyle durumlarla karşılaştıklarında da ne yapmaları gerektiğini bilirler. Çünkü çoğu zaman düşünmeden davranmaları gerekir.

İlk yorumu yapın.

Yorumla

Your email address will not be published.


*